Vipperow – Müritz. 16.06 bei Michi / Teil 2

Fotos: Martin